• NIEUWS
  •  » VEILIG & MOBIEL

Werken Turnhoutsebaan (N12) Schilde: fase 2 start maandag 23 januari  

Met deze digitale nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de werken aan de Turnhoutsebaan (N12) in Schilde.

Fase 1 van de werken is ondertussen afgerond. Maandag 23 januari starten we – als de weersomstandigheden het toelaten – met fase 2.

Werken fase 2

De werfzone van fase 2 situeert zich op de Turnhoutsebaan ter hoogte van de aansluiting met de Liersebaan. Het wegdek wordt opgebroken en de rioleringen worden heraangelegd. Net zoals aan de Waterstraat worden ook op het kruispunt Liersebaan – De Rest verkeerslichten geïnstalleerd. Beide straten worden daarvoor volledig afgesloten. Voor De Rest blijft dat zo, ook na de werken. Fase 2 zal duren tot eind maart.

Bereikbaarheid tijdens fase 2

Tijdens de werken blijven de huizen en handelszaken bereikbaar. De parallelweg ten zuiden van de Turnhoutsebaan kan tijdelijk in beide richtingen gebruikt worden.
Doorgaand verkeer op de Turnhoutsebaan blijft in beide richtingen mogelijk via versmalde rijstroken. Verkeer voor de Liersebaan rijdt om via de Schoolstraat en de Oedelgemsteenweg. De huidige fietsomleiding blijft gelden.

Vragen

Heb je vragen over deze werken? Bel gerust naar 0477 477 476 of stuur een mailtje naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.


Werken aan nutsleidingen 

Het college heeft vergunning verleend voor werken aan de nutsleidingen. De exacte uitvoeringsdatum zal tijdig gecommuniceerd worden door de betrokken nutsmaatschappij aan de omliggende bewoners.

Er zijn werken gepland in volgende straten:

- werken Marktplein: vanaf 15 november 2016: Eandis

- Turnhoutsebaan 422 (gemeentehuis): vanaf 1 augustus 2017

- Beukenlaan 2: 16 augustus 2017: Eandis

- Hoevelaan 4: 21 augustus 2017: Eandis

- Turnhoutsebaan 325, 412 en 436: 25 augustus 2017: Eandis

- Schoolstraat 1: 25 augustus 2017: Eandis

- Hipp. Meeusstraat 7: 29 augustus 2017: Eandis

 

 

Op de website www.eandis.be/werkenvaneandis vindt u ook steeds een lijst met geplande werken van Eandis.

 

 

 


Werken aan de Turnhoutsebaan in Schilde 

Vernieuwing Turnhoutsebaan (N12) in Schilde
Vanaf 14 maart 2016 start het Agentschap Wegen en Verkeer, in samenwerking met de gemeente Schilde, met de herinrichting van de Turnhoutsebaan in Schilde. Tussen het kruispunt met de Wisselstraat en de gemeentegrens met Zoersel krijgt de N12 een facelift: er komen nieuwe comfortabele fietspaden en twee gevaarlijke kruispunten worden heraangelegd. Ook de rijbaan wordt vernieuwd. De gemeente Schilde maakt van de gelegenheid gebruik om een nieuwe riolering aan te leggen. Eind mei 2017 moeten alle werken afgerond zijn. Om de hinder voor omwonenden en doorgaand verkeer zoveel mogelijk te beperken worden de werken in verschillende fasen uitgevoerd. Dit laat toe om de Turnhoutsebaan maximaal open te houden voor doorgaand verkeer tijdens de werken.

Veilig verkeer tussen Schilde en Zoersel
Over een afstand van ruim 2 kilometer wordt de N12 heringericht: tussen de grens met Zoersel en de Wisselstraat komen er comfortabele en veilige fietspaden. Twee gevaarlijke kruispunten worden heraangelegd. Ook het wegdek wordt vernieuwd. De herinrichting maakt een duidelijk onderscheid tussen het gebied binnen en buiten de bebouwde kom. In het centrum van Schilde wordt de weg smaller, komen er brede voetpaden en parkeerstroken. Hiermee wordt een ‘poorteffect’ gecreëerd dat automobilisten moet aanzetten om minder snel te rijden. Buiten de bebouwde kom krijgt de weg het karakter van ‘een laan’: met nieuwe bomen langs beide kanten van de rijbaan.

Aangepaste fietsvoorzieningen
Fietsers die momenteel tussen Zoersel en Schilde rijden, beschikken niet overal over een veilig fietspad. Daar komt verandering in. Na de werken zullen ze tussen Zoersel en de Liersebaan over een vrijliggend fietspad rijden, volledig gescheiden van de rijbaan. Eens in de bebouwde kom van Schilde rijden ze opnieuw achter de parkeerstroken. Op verscheidene plaatsen komt er een veilige oversteek waarbij een middeneiland de fietsers toelaat om in twee bewegingen de rijbaan te kruisen.

Heraanleg van twee gevaarlijke kruispunten
Twee kruispunten waar momenteel veel ongevallen gebeuren worden heraangelegd. Op het kruispunt van de Turnhoutsebaan (N12) met de Liersebaan komen er verkeerslichten. De Rest wordt afgesloten van het kruispunt, wat zorgt voor minder kruisende bewegingen. Ook op het kruispunt met de Waterstraat komen er verkeerslichten.

Nieuw wegdek
Het bestaande wegdek van de Turnhoutsebaan is verouderd en vertoont op verschillende plaatsen slijtage. Daarom krijgt de weg een nieuwe toplaag in asfalt.

Busbaan richting Schilde
Tussen de Prins Boudewijnlaan en de Liersebaan komt er een aparte busbaan richting Schilde. Zo kunnen gebruikers van het openbaar vervoer vlotter het centrum van Schilde bereiken.

Aangenaam wonen en werken langs de N12
Veilig en comfortabel voor de weggebruiker, maar ook voor de bewoners en handelaars. Na de werken wordt er opnieuw groen aangeplant en krijgt de weg een aangepaste verlichting. De aanleg van een nieuw rioleringsstelsel vermindert de kans op wateroverlast. Zo wordt het aangenamer wonen en werken in de buurt.

Fasering
De werken worden in drie fasen uitgevoerd. Fase 1 en 3 worden nog eens onderverdeeld in kortere periodes om de bereikbaarheid zoveel mogelijk te garanderen.

Fase 1: midden maart – eind december 2016
Eerst is het stuk tussen de Oudebaan en de Liersebaan aan de beurt: de aannemer zorgt voor nieuwe fietspaden, een nieuw wegdek en een nieuwe riolering. De rijbaan richting Malle wordt eerst aangepakt, daarna volgt de rijbaan richting Schilde. Ten slotte worden er de verkeerseilanden aangelegd en wordt de rijbaan over de gehele breedte geasfalteerd.

Fase 2: midden december 2016 – eind februari 2017
Daarna start de aannemer met de heraanleg van het kruispunt met de Liersebaan. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer mogelijk in beide richtingen.

Fase 3: maart 2017 – eind mei 2017
Ten slotte volgt het stuk tussen de Wisselstraat en de Liersebaan. Ook dit stuk van de Turnhoutsebaan krijgt nieuwe fietspaden, een nieuw wegdek en een nieuwe riolering. De mogelijke omleidingen tijdens de laatste fase van de werken zullen we later communiceren.

Hinder en bereikbaarheid
De fasering van de werken is zo opgesteld dat doorgaand verkeer maximaal mogelijk blijft. Tijdens de eerste fase van de werken, die duurt tot eind 2016, blijft doorgaand verkeer steeds mogelijk, behalve tijdens de asfalteringswerken van het heraangelegde stuk.

Tijdens de werken blijven woningen en handelszaken zoveel mogelijk bereikbaar. Alleen wanneer er voor de deur wordt gewerkt, zullen de betrokkenen niet met de wagen tot bij hun woning of zaak kunnen geraken. Dat zal tijdig aangekondigd worden.

Wegen en Verkeer Antwerpen stelt voor dit project een bereikbaarheidsadviseur aan. Tijdens de werken kunnen bewoners en ondernemers bij hem via telefoon of mail terecht met concrete vragen over de bereikbaarheid van hun zaak of woning.

Meer informatie
Meer informatie over de werken en bijkomend kaartmateriaal kan je vinden op de webpagina van deze werf: www.wegenenverkeer.be/schilde

 Vul hieronder uw zoekterm in:

  zoeken