Hier vind je de bekendmakingen die momenteel lopen in verband met het verkrijgen van een milieuvergunning of in verband met een MER.

Dossiers die hier vermeld staan, kan je steeds gaan inkijken op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu.

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 GabriŽls & Co n.v., Merksemsebaan 413+, 2110 Wijnegem 

Provincie Antwerpen                                                                                            Arrondissement Antwerpen

Gemeente Wijnegem

 

Bekendmaking van een milieuvergunningsaanvraag voor de exploitatie van een inrichting klasse 1

 

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat door Gabriëls & Co n.v., Hekkestraat 41, 9308 Hofstade (O – Vl), een milieuvergunningsaanvraag is ingediend voor het exploiteren van een tankstation, gelegen Merksemsebaan 413+, 2110 Wijnegem en Bisschoppenhoflaan 700, 2100 Deurne (Antwerpen), kadastraal gekend: Wijnegem afdeling 1, sectie A, nummers 74 M en 74 L en Antwerpen afdeling 2, sectie A, nummers 309 K.

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 3.4.1.a – 6.5.3 – 17.3.2.1.1.2 – 17.3.2.2.2.a

De vergunningsaanvraag met bijlagen ligt gedurende de periode van 15 september 2016 tot en met 15 oktober 2016 ter inzage van het publiek bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu van het gemeentebestuur Wijnegem, Turnhoutsebaan 422, alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.00 uur en donderdagavond van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen schriftelijk aan het College van burgemeester en schepenen worden gericht en mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester en aan een door hem aangewezen ambtenaar.

Voor Wijnegem

get. E. Sysmans                                                                      get. I. Wynants

secretaris                                                                                burgemeester

 
Leefmilieu
Ineke Smet - Raf Foesier
Veronique Van Doninck
leefmilieu@wijnegem.be
Telefoon: 03 288 21 50
Turnhoutsebaan 422, 2110 Wijnegem