• NIEUWS

Erfgoedwandeling Park Wijnegemhof zondag 6 november 2016

Het ontstaan van het park Wijnegemhof gaat terug tot het 16de-eeuws waterkasteel Wijnegemhof waarvan vandaag de duiventoren en het koetshuis nog de laatste getuigen zijn. Daarom een wandeling over het erfgoed en Wijnegemhof. Afspraak om 14u aan de ingang van het park aan de Turnhoutsebaan.

Meer informatie vind je op de website van Regionaal Landschap de Voorkempen.


Allerheiligen en Allerzielen 

Werken op de begraafplaats

Om Allerheiligen en Allerzielen in alle sereniteit te laten verlopen, mag je op de begraafplaats geen werken meer uitvoeren of grafzerken reinigen vanaf:

Vrijdag 28 oktober 2016, na 16.00 uur
tot en met
woensdag 2 november 2016

Bloemen, bloempotten en dergelijke die je bij deze gelegenheid op de graven plaatst en graag recupereert, moet je ten laatste op 15 december 2016 wegnemen.

Na die datum worden ze door onze diensten verwijderd.


Wijnegem spreekt - EnquÍte 

Veel Wijnegemnaren kennen de weg om iets te melden via de meldingskaart. Dat is een goede zaak want zo lossen we kleine ergernissen op. Vele inwoners kennen ook de weg naar het gemeentehuis wanneer ze met een probleem zitten. Ook dat is een goede zaak. In overleg kom je samen tot de beste oplossing. Een zaak voor de burgemeester? Zijn deur staat altijd open.

Toch komen beleidskwesties zelden aan bod. Waar hecht jij belang aan? Waar moet ons bestuur volgens jou werk van maken? Als jij de enquête invult, komen we dat allemaal te weten.

Vul de enquête in. Hoe meer stemmen, hoe beter wij weten wat jij wil.

Ik vul de enquête in.


Wat met resterende stickers gft+ 

Alle Wijnegemnaren kregen een brief over de omschakeling naar gft+ met diftar. Hiervoor krijgen alle gezinnen een nieuwe gft+-container met chip. In de afvalkrant die werd bijgevoegd staat het nieuwe systeem met diftar volledig uitgelegd. Een hele boterham, dat geven we toe. Zo ontsnapte menigeen wat je met de ongebruikte stickers doet. 

De stickers voor de ophaling van je gft+ zijn nog geldig tot het einde van dit jaar. Ook na de levering van de nieuwe container in november, gebruik je de stickers verder tot 31 december 2016.

Heb je toch nog enkele stickers over dan kan je ze vanaf 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017 terugbrengen naar het gemeentehuis. Je krijgt de waarde van de stickers terugbetaald via je diftarrekening.


Werken Marktplein 

De werken aan de Pastorijlaan en het Marktplein starten op 23 januari 2017. De werken worden opgedeeld in twee fasen. De eerste fase omvat de heraanleg van de Pastorijlaan, tussen het park en de Eikenlaan. Zodra die werken klaar zijn, starten de werken aan het Marktplein.

De opdrachtgever van de werken is Pidpa en de aannmer is DCA.

Concretere info over de werken en over de bereikbaarheid van de parking achter De Swaen, verwachten we half december.


Belegde gelden Optima 

Gisteren stuurde het gemeentebestuur een persbericht rond aangaande geld dat belegd was bij Optima Bank en dat de gemeente nu dreigt te verliezen omwille van het faillissement. 

Vanaf dag 1 heeft het gemeentebestuur de volgende acties ondernomen:

  • De advocaat van de gemeente is aangesteld om de schuldvordering binnen het failissement in te dienen.
  • Tijdens een commissievergadering werden de gemeenteraadsleden bevoegd voor financiën op de hoogte gebracht. Zij werden ook de voorbije maanden verder geïnformeerd over de stand van zaken.
  • Het juristenkantoor Baker & McKenzie, gespecialiseerd in het bank - en financiewezen, is onder de arm genomen. Het kantoor bekijkt samen met meester Coen alle mogelijke pistes om het geld te recupereren en zet ook de nodige stappen.
  • Via de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG werden andere lokale besturen gezocht om samen de belangen van de gemeenten in dit dossier te behartigen. Lokale besturen zijn immers niet beschermd in een faillissement zoals particulieren beschermd zijn door het Garantiefonds.  

Het gemeentebestuur wil benadrukken dat de dagelijkse werking van de gemeente niet in het gedrang komt. Ook zullen de geplande investeringen doorgaan. Maar naar de toekomst toe zal er via overleg met de gemeenteraad en met andere betrokken instanties moeten bekeken worden waar het gemeentebestuur wel op een veilige manier haar spaargeld kan plaatsen. 

Een uitgebreide communicatie vind je een van de dagen in je brievenbus. Maar hier kan je alvast het integrale persbericht lezen.


Info Wijnegem september-oktober 2016 

Hier lees je de nieuwste editie van ons gemeentelijk informatieblad.


Mobiliteitsplan Wijnegem-Wommelgem 

Op 11 juli 2016 is het intergemeentelijk mobiliteitsplan Wijnegem - Wommelgem gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het volledige mobiliteitsplan kan u hier lezen.


Bescherm je tegen hitte en ozon 

We verwachten hoge temperaturen en hoge ozonconcentraties. Dit kan een gevaar inhouden voor kwetsbare mensen. Met de nodige aandacht kunnen we veel leed besparen.

Lees hier wat we kunnen doen om baby’s, peuters en kleuters, ouderen, chronisch zieken, mensen met een beperkt sociaal netwerk, personen met een langdurige blootstelling (festivalgangers, jongeren…) en personen die langdurige of zware fysieke inspanningen leveren te beschermen.


Containerpark regio Zuid breidt uit! 

Het containerpark van Ranst sluit vanaf 1 juli aan bij ‘regio zuid’ van Igean. Vanaf dan omvat de regio 9 containerparken!

Dat wil zeggen dat je voortaan als inwoner van Wijnegem, naast de containerparken van Wommelgem, Mortsel, Hove, Boechout, Lint, Aartselaar, Kontich en Rumst, ook terecht kan in het containerpark van Ranst.

Meer informatie vind je vanaf 1 juli op de website van Igean www.igean.be.


Herinrichting Marktplein en Pastorijlaan 

Op donderdagavond 30 juni nodigden we de bewoners van het Marktplein en de Pastorijlaan uit voor een infovergadering over de herinrichting van het Marktplein en de Pastorijlaan.

Wie de infovergadering miste, kan altijd terecht op het gemeentehuis voor verdere info.

Hier vind je de PowerPointpresentatie van het project. Bouwheer is Pidpa-Riolering.

Hier vind je de PowerPointpresentatie met een toelichting over het project van het ontwerpbureau Land - Landschapsarchitecten.


Stedenbouwkundige beleidslijn 

Wil je meer weten over de visie van het gemeentebestuur over bouwen? Dat kom je te weten in de nieuwe stedenbouwkundige beleidslijn die het college begin dit jaar goedkeurde.

Lees meer.


Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05


Geplande werken aan nutsleidingen 

Het college heeft vergunning verleend voor werken aan de nutsleidingen. De betrokken nutsmaatschappijen zullen de omliggende bewoners tijdig op de hoogte brengen van de exacte uitvoeringsdatum.

In de volgende straten worden werken gepland:

lees meer


Het Wooninfopunt 

Heb je vragen over wonen?
Denk je aan een premie voor de renovatie of aanpassing van je woning? Zoek je een sociale lening of een sociale huurwoning? Wens je informatie over huren of verhuren? Twijfel je of je woning voldoet aan de kwaliteitsnormen?

Het maakt niet uit of je huurder of eigenaar bent of gewoon op zoek bent naar informatie rond wonen. Het nieuwe Wooninfopunt in Wijnegem is een balie waar iedereen gratis advies kan vragen op maat van zijn situatie.

Elke woensdagvoormiddag kan je met al je vragen terecht bij het Wooninfopunt in het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening.

lees meer


Nieuw gemeentelijk politiereglement 

Sinds 1 september 2015 is het nieuwe gemeentelijk politiereglement in voege. Dit reglement beschrijft de basisafspraken die we met z’n allen maken om een aangename leefomgeving voor iedereen te verzekeren.

lees meer


Brug en sluizencomplex 


Brandweer - animatiefilmpjes 

De brandweer lanceerde 14 nieuwe animatiefilmpjes op het Youtube-kanaal van Hulpverleningszone Antwerpen 1 (brandweer Antwerpen).

Op deze manier wil de brandweer de mensen op een toegankelijke wijze informeren over verschillende aspecten van brandveilig leven en/of beter informeren over een aantal zaken die opgelegd worden bij wettelijke preventie.


Deze week in uw gemeente!

21 SEP

De Vrijetijdsgids kan je hier bekijken. Door het document bladeren doe je op één van volgende manieren:

Je kan vooraan in deze brochure op pagina 1 de inhoudsopgave bekijken. Klik op één van de items en je komt automatisch terecht op het item ...

 
20 SEP

De programmabrochure Najaar 2016 vind je hier. Je kan achteraan in deze brochure vanaf pagina 43 de chronologische lijst van activiteiten van september tot en met december 2016 terugvinden. Klik op één van de activiteiten en je komt automatisch op ...

 
 
19 SEP

Het volledige overzicht van de programmatie in 't Gasthuis wordt gebundeld in een programmabrochure die twee keer per jaar wordt uitgebracht.

De Programmabrochure Najaar 2016 kan je bekijken door hier te klikken. Je vindt in deze programmabrochure ...

 

Laatste nieuws uit uw gemeente!

Verbouwingen ‘t Gasthuis

‘t Gasthuis wordt letterlijk en figuurlijk in een nieuw kleedje gestoken.
’t Gasthuis wil dé ontmoetingsplek bij uitstek zijn waar dienstverlening en beleving centraal staan.
Er komt één gemeenschappelijke balie ...

Vertelfestival; er was eens …

In en rond het Gasthuis weerklinken er op zondag 20 november tussen 13 u en 17 u sprookjesachtige fluisteringen. Voor de eerste keer organiseren we een vertelfestival waar kleine en grote mensen jaar welkom zijn om ...

 Vul hieronder uw zoekterm in:

  zoeken

 

 

Weersverwachting
Wijnegem
Meer weer in Wijnegem