• OVER WIJNEGEM

Dienst bevolking gesloten op 24 november 

Wegens een vakbondsactie is de dienst bevolking gesloten op maandag 24 november 2014.


Mogelijk geen ophaling grof vuil op 24 november 

Wegens een vakbondsactie is het mogelijk dat het grof vuil op maandag 24 november niet wordt opgehaald. Die ophaling gebeurt dan op dinsdag 25 november.

Als jouw grof vuil dus maandag niet is opgehaald, laat het dan tot dinsdag staan.

Let op! Enkel het grof vuil waarvoor je een afspraak maakte, wordt opgehaald.


Wegwijs in energieschaarste 

Iedereen stelt zich vragen bij de zekerheid van energiebevoorrading in een periode van strenge winterkou. Allerlei berichten over mogelijke black-outs of gedwongen afschakelingen hebben die zorg aangewakkerd. Deze brochure geeft u graag de krijtlijnen mee en biedt een wegwijs naar relevante informatie.


Elektriciteitsschaarste - afschakelplan 

De voorbije weken was er grote mediabelangstelling voor mogelijke stroomonderbrekingen tijdens de winterperiode en welke gevolgen die zouden hebben voor de gemeenten. Recent verspreidde Eandis via haar website een lijst met gemeenten en straten die in het afschakelplan vallen. In Wijnegem vallen de straten hoofdzakelijk in schijf 4. In principe wordt gestart met de afschakeling van schijf 6, vervolgens schijf 5 enz. In geval van schaarste worden schijven beurtelings geschakeld zodat niet altijd dezelfde verbruikers zonder stroom vallen. Een afschakeling duurt maximaal 2 tot 3 uur. 

Meer info op http://www.eandis.be/eandis/energieschaarste.htm Hier vindt u ook enkele veel gestelde vragen van particulieren en ondernemingen. 


Week van de Smaak in Wijnegem 

Duurzaam (uit) eten tijdens de Week van de Smaak!

Van 13 tot en met 23 november vindt de Week van de Smaak plaats. Dit tiendaags evenement rond smaak en eetcultuur vindt plaats over heel Vlaanderen en Brussel en wordt ondersteund door de Vlaamse overheid.

Dit jaar is het thema “Duurzame Verbeelding”. Ook in Wijnegem kan je tijdens de Week van De Smaak terecht voor heel wat duurzaam lekkers. Lees meer


Dak isoleren? Leen aan 2 procent 

http://annemieturtelboom.be/wordpress2/wp-content/uploads/2014/11/BEELD-HLN-kopie.pngVia het Laatste Nieuws bereikte ons volgend bericht:

Per jaar de verwarmingsfactuur van 3.500 gezinnen verlichten via de nieuwe Vlaamse energielening. Dat is dé doelstelling die energieminister Turtelboom zichzelf oplegt. “De besparingen liggen in heel wat huizen voor het grijpen.”

Lees meer


De Vlaamse renovatiepremie wijzigt 

De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering.

Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen: u krijgt dezelfde premie, enkel later. Lees meer


Krijgsbaan - Herinrichting kruispunt Autolei en Draaiboomstraat 

Vanaf september voorbereidende nutswerken
In 2015 doet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid een grondige herinrichting van het kruispunt van de Autolei (R11) en de Draaiboomstraat in Wommelgem. De werken zullen wellicht een halfjaar duren. Vanaf 8 september 2014 voeren de nutsmaatschappijen onder leiding van Eandis al voorbereidende nutswerken uit in de toekomstige werfzone, met soms lokale hinder op de R11 tot gevolg.

Lees meer


Info Wijnegem 

Info Wijnegem is het informatieblad van onze gemeente en verschijnt tweemaandelijks, in de onpare maanden. Het wordt gratis bezorgd aan alle inwoners via huis-aan-huisbedeling.

Info Wijnegem bevat gemeentelijke info. Er is geen ruimte voor commerciële berichten. Verenigingen komen enkel aan bod wanneer het evenement in samenwerking met een gemeentelijke dienst wordt georganiseerd. De communicatie gebeurt dan ook in samenspraak met de betrokken dienst. In beperkte mate publiceren we wel oproepen voor vrijwilligers in de sociale sector.

Wie vragen, opmerkingen of suggesties heeft over Info Wijnegem, neemt contact op met de communicatieambtenaar, Ann Dieltiens.

Deze week in uw gemeente!

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek. Deze plannen bevatten maatregelen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om het ...

 Vul hieronder uw zoekterm in:

  zoeken

 

 

Elektriciteitsschaarste

Weersverwachting
Wijnegem
Meer weer in Wijnegem