• OVER WIJNEGEM

Oliespoor Merksemsebaan 

Een vrachtwagen van huisvuilophaler Van Gansewinkel verloor olie tijdens de ophaalronde van vrijdag 27 februari. Het oliespoor liep voornamelijk over de Merksemsebaan. De olie bracht ook schade aan voorbijrijdende en geparkeerde wagens, fietsers, voetpaden en voorgevels.

De politie heeft proces-verbaal, verkorte registratie, opgesteld met nummer AN.67.L7.001775/2015.

Wie schade heeft geleden door de oliespatten, neemt contact op met zijn verzekeraar en meldt dit ook aan de firma Van Gansewinkel. Vermeld zeker het nummer van de melding bij de politie: AN.67.L7.001775/2015
Maak foto's van de schade.

Schade als voetganger of fietser meldt u via uw familiale polis.
Schade aan wagens: via uw autoverzekering.
Schade aan uw woning: via uw brandverzekering.

Van Gansewinkel nv
2870 Puurs, Nijverheidstraat 2
Verzekering: Van Breda Risk en Benefit - polisnr B/0916/K69330
Contactpersoon bij de firma Van Gansewinkel: Mira Van der Taelen
E-mail: mira.van.der.taelen@vangansewinkel.com
Tel. 03 443 25 12


Rode Dreef afgesloten 

Wegens een ernstig rioleringsprobleem is de Rode Dreef ter hoogte van nummer 27 afgesloten. Deze toestand zal nog enkele weken duren. Lees meer >>


Carnavalkermis op het Marktplein 

Volgend weekeind staat de carnavalkermis naar jaarlijkse gewoonte op het Marktplein. Dit houdt in dat er vanaf woensdagmorgen 25 februari een parkeerverbod geldt op het centrale verhoogde gedeelte van het Marktplein. De wekelijkse markt zal plaatsvinden in de Eikenlaan, die voor alle verkeer afgesloten wordt van 6 tot 14 uur op vrijdag 27 februari.


Diensten Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu en Ondernemen gesloten op 5 en 16 maart 

Op donderdag 5 maart en maandag 16 maart zijn de diensten Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu en Ondernemen de ganse dag gesloten.

Op donderdag 5 maart zijn de diensten 's avonds wel open van 18u tot 21u.


Infotentoonstelling sluizencomplex op 20 en 21 maart 

Het sluizencomplex in Wijnegem moet in de toekomst meer capaciteit bieden voor het vrachtvervoer over het Albertkanaal. Nv De Scheepvaart, beheerder van de bevaarbare waterwegen in Antwerpen en Limburg, laat momenteel een uitgebreide studie uitvoeren waarin verschillende mogelijkheden worden onderzocht om de capaciteit van het sluizencomplex in Wijnegem te verhogen. Op vrijdag 20 en zaterdag 21 maart in de raadzaal van het gemeentehuis, organiseert nv De Scheepvaart, samen met het gemeentebestuur van Wijnegem, een infotentoonstelling om alle inwoners van de gemeente persoonlijk over dit onderzoek te informeren.

lees meer


Werken Krijgsbaan (R11) 

De herinrichting van het kruispunt van de Autolei en de Draaiboomstraat in Wommelgem gaan een volgende fase in. De voorbereidende werken zijn afgerond. De eigenlijke heraanleg van het kruispunt kan dus beginnen. De werken starten nog dit voorjaar maar de exacte datum is nog niet gekend.

De heraanleg van het kruispunt wordt opgesplitst in verschillende fasen om de hinder voor doorgaand verkeer op deze drukke as zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid van de buurt te garanderen.

In de komende weken zal het Agentschap Wegen en Verkeer uitvoerig communiceren over deze werken.

Om de werkzaamheden te begeleiden, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Je kan de bereikbaarheidsadviseur mailen via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0477 477 476.
 Bekijk hier de foto's van 2015 


Wegwijs in energieschaarste 

Iedereen stelt zich vragen bij de zekerheid van energiebevoorrading in een periode van strenge winterkou. Allerlei berichten over mogelijke black-outs of gedwongen afschakelingen hebben die zorg aangewakkerd. Deze brochure geeft u graag de krijtlijnen mee en biedt een wegwijs naar relevante informatie.


Elektriciteitsschaarste - afschakelplan 

De voorbije weken was er grote mediabelangstelling voor mogelijke stroomonderbrekingen tijdens de winterperiode en welke gevolgen die zouden hebben voor de gemeenten. Recent verspreidde Eandis via haar website een lijst met gemeenten en straten die in het afschakelplan vallen. In Wijnegem vallen de straten hoofdzakelijk in schijf 4. In principe wordt gestart met de afschakeling van schijf 6, vervolgens schijf 5 enz. In geval van schaarste worden schijven beurtelings geschakeld zodat niet altijd dezelfde verbruikers zonder stroom vallen. Een afschakeling duurt maximaal 2 tot 3 uur. 

Meer info op http://www.eandis.be/eandis/energieschaarste.htm Hier vindt u ook enkele veel gestelde vragen van particulieren en ondernemingen. 


Dak isoleren? Leen aan 2 procent 

http://annemieturtelboom.be/wordpress2/wp-content/uploads/2014/11/BEELD-HLN-kopie.pngVia het Laatste Nieuws bereikte ons volgend bericht:

Per jaar de verwarmingsfactuur van 3.500 gezinnen verlichten via de nieuwe Vlaamse energielening. Dat is dé doelstelling die energieminister Turtelboom zichzelf oplegt. “De besparingen liggen in heel wat huizen voor het grijpen.”

Lees meer


De Vlaamse renovatiepremie wijzigt 

De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering.

Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen: u krijgt dezelfde premie, enkel later. Lees meer


Deze week in uw gemeente!

Soms moeten we uit noodzaak zieke, dode of gevaarlijke bomen vellen. Het brandhout dat hieruit voortkomt, bieden we vanaf 1 maart op het recyclagepark aan tegen kostprijs. Dit wil zeggen aan € 20 per m³. We vragen je wel om met gepast geld te ...

Centrale uitdaging: fotowedstrijd met je grappigste boek
Fotosessies in de bib: laat een grappige foto maken met een grappig boek uit de bib of een grappig boek dat je zelf meeneemt.
- op woensdag 11 maart tussen 13u30 en 16u30 of 
- op zaterdag ...

 Vul hieronder uw zoekterm in:

  zoeken

 

 

Elektriciteitsschaarste

Weersverwachting
Wijnegem
Meer weer in Wijnegem