• OVER WIJNEGEM

Brug en sluizencomplex 

Infotentoonstelling sluizencomplex en brug 

De tentoonstelling staat nog tot eind april in de inkomhal van het gemeentehuis.

Wie graag meer uitleg krijgt, kan een medewerker van de dienst ruimtelijke ordening aanspreken.

lees meer


Bekijk hier de foto's van 2015 


Brandweer - animatiefilmpjes 

De brandweer lanceerde 14 nieuwe animatiefilmpjes op het Youtube-kanaal van Hulpverleningszone Antwerpen 1 (brandweer Antwerpen).

Op deze manier wil de brandweer de mensen op een toegankelijke wijze informeren over verschillende aspecten van brandveilig leven en/of beter informeren over een aantal zaken die opgelegd worden bij wettelijke preventie.


Werken Krijgsbaan (R11) 

Op 30 maart 2015 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herinrichting van het kruispunt van de Autolei (R11) en de Draaiboomstraat. Ook de omgeving van het kruispunt wordt onder handen genomen. Na de werken zal het verkeer op het kruispunt vlotter én veiliger verlopen, ook voor de zwakke weggebruikers. Het verkeer naar Wijnegem zal beter doorstromen, want tussen het rondpunt van Wommelgem en de Makro komt er een extra rijstrook in de richting van Wijnegem.

Meer info en de mogelijkheid om je in te schrijven op een nieuwsbrief over deze werken vind je hier.

Om de werkzaamheden te begeleiden, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Je kan de bereikbaarheidsadviseur mailen via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0477 477 476.

 


Rode Dreef afgesloten 

Wegens een ernstig rioleringsprobleem werd de Rode Dreef ter hoogte van nummer 27 afgesloten. 

Er werden reeds een aanntal pogingen tot herstel uitgevoerd. De nabijheid van andere nutsleidingen maakt de herstelling complex en de herstelpogingen zijn tot hiertoe mislukt.

In de week van 27 april wordt opnieuw getracht om het probleem op te lossen, naar alle waarschijnlijkheid zal het probleem dan definitief opgelost zijn.Dak isoleren? Leen aan 2 procent 

http://annemieturtelboom.be/wordpress2/wp-content/uploads/2014/11/BEELD-HLN-kopie.pngVia het Laatste Nieuws bereikte ons volgend bericht:

Per jaar de verwarmingsfactuur van 3.500 gezinnen verlichten via de nieuwe Vlaamse energielening. Dat is dé doelstelling die energieminister Turtelboom zichzelf oplegt. “De besparingen liggen in heel wat huizen voor het grijpen.”

Lees meer


De Vlaamse renovatiepremie wijzigt 

De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering.

Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen: u krijgt dezelfde premie, enkel later. Lees meer

Deze week in uw gemeente!

Beslissing plan-MER-plicht

De dienst Mer heeft een beslissing genomen over de plan-MER-plicht van het RUP Weilandshof in Wijnegem.

De beslissing en de screeningsnota kan je raadplegen op  de website van de dienst Mer www.mervlaanderen.be in de ...

Digitale week 20-30 april


Online gezelschapsspelletjes spelen
In de nieuwe spelclub in ’t Gasthuis kan je elke 3de zaterdag van de maand terecht, maar deze mensen kennen ook alles van digitale spelletjes! Je mag je eigen laptop, tablet,… ...

Het kennisgevingsdossier voor de plan-MER “Capaciteitsuitbreiding van het sluizencomplex van Wijnegem” staat online.

Je vindt hem op de website van LNE via deze link of via de dossierdatabank op mervlaanderen.be onder dossiernummer PL0203.

Op 6 maart 2015 start een openbaar onderzoek over het Vlaamse ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5). Tussen 6 maart en 4 mei 2015 kan iedereen het ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018 (MAP 5) en het plan-MER bekijken op de VLM-website.

Soms moeten we uit noodzaak zieke, dode of gevaarlijke bomen vellen. Het brandhout dat hieruit voortkomt, bieden we vanaf 1 maart op het recyclagepark aan tegen kostprijs. Dit wil zeggen aan € 20 per m³. We vragen je wel om met gepast geld te ...

 Vul hieronder uw zoekterm in:

  zoeken

 

 

Weersverwachting
Wijnegem
Meer weer in Wijnegem