• NIEUWS

SPROEIVERBOD 

Vanaf vandaag (22.06.2017) geldt er een algemeen sproeiverbod met drinkwater voor recreatieve doeleinden in heel Vlaanderen.

Zo is het verboden om de auto te wassen, het gras te sproeien, het zwembad te vullen of andere vormen van waterverspilling met leidingwater. Ook daken, gevels, straten, voetpaden en riolen mogen niet gereinigd worden.

Het verbod geldt niet voor wie put- of regenwater gebruikt. Bedrijven en mensen die hun water hergebruiken mogen hun water gewoon blijven gebruiken. Carwashes kunnen dus bijvoorbeeld wél blijven werken.

Mensen die zich niet houden aan het verbod, kunnen een boete krijgen.


Warmedagen.be 

Zorg voor anderen en jezelf

Zeer warme dagen zijn niet zonder gevaar. De warmte kan problemen veroorzaken. Daarom vertellen we jou graag welke voorzorgsmaatregelen jij kan nemen om problemen te voorkomen.

Vooral ouderen, chronisch zieken, kinderen en alleenstaanden zijn kwetsbare groepen. Bovendien pieken de sterftecijfers op erg warme dagen. Daar willen we iets aan doen. En jij kan daarbij helpen door kleine en eenvoudig realiseerbare maatregelen te nemen die jezelf en anderen beschermen tegen de warmte. 

Breng allenstaande ouderen eens een bezoekje en kijk of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen.

Te weinig drinken is samen met het te warm hebben een van de belangrijkste oorzaken van gezondheidsproblemen op erg warme dagen. Drink dus voldoende!

Naast voldoende drinken is het belangrijk dat je zorgt dat je het niet te warm krijgt.

Zoek koele plekken op
Blijf zo veel mogelijk in de schaduw. Ga naar het bos en het park om te wandelen. Verplaats je naar een koele plaats zoals een bibliotheek, dienstencentrum, overdekt koopcentrum, kerk, moskee of synagoge. 

Koel je lichaam af
Neem een lauwe douche, een voetbad of een frisse duik in een zwembad.

Doe het rustiger aan

Meer tips
http://warmedagen.be/zorg-voor-anderen-en-jezelf


Afvalophaling start vroeger door het warme weer 

Het zeer warme weer bemoeilijkt het uitvoeren van zwaar werk, zoals de afvalinzameling. Met de weersvoorspellingen voor de komende week, vragen deze extreme omstandigheden dan ook om gepaste maatregelen. Bij zeer warm weer kan de ophaling van het afval ’s morgens vroeger starten. Zet je afval dus vanaf heden tot eind augustus zeker de avond voordien buiten!

Wij bedanken iedereen voor het nodige begrip en wensen iedereen een deugddoende zomer.

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de milieulijn van IGEAN 03 350 08 14 of mailen naar milieu@igean.be.


Vogelgriep: bijkomende besmettingen bij een pluimveehandelaar en twee hobbyhouders Ė aanscherpen van de maatregelen 

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Er zijn bijkomende besmettingen met het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Oostkamp (West-Vlaanderen) en hobbyhouders in Quiévrain (Henegouwen) en Zuienkerke (West-Vlaanderen).

Rond deze besmettingen zijn telkens zones afgebakend waarin een vervoersverbod voor alle pluimvee, andere vogels en broedeieren. In de zones rond de uitbraak in Oostkamp gelden bovendien strikte maatregelen voor de pluimveesector. In de rest van het land blijven de maatregelen van kracht die eerder deze week beslist werden.

Het FAVV vraagt alle pluimveehouders en, in het bijzonder, particulieren die onlangs pluimvee kochten op een markt om waakzaam te zijn en een dierenarts te raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven.

Omdat het vogelgriepvirus zich vermoedelijk via markten heeft verspreid, worden de verkoop van pluimvee en vogels op de openbare markten en alle verzamelingen (tentoonstellingen, beurzen, …) met pluimvee voorlopig verboden.

Hier vind je het volledige persbericht.


Jaarlijkse sluiting zwembad en sportcentrum 

Het zwembad en het sportcentrum aan de Kasteellei zullen wegens jaarlijkse onderhoudswerken gesloten zijn van maandag 19 juni tot en met zondag 2 juli.

Vanaf maandag 3 juli is iedereen opnieuw welkom volgens vakantieregeling.


Vacature voor Jeugdontmoetingswerker 

We streven een kwaliteitsvolle dienstverlening na en zijn daarom op zoek naar een inspirerende kracht om ons team te versterken.

Word jij onze nieuwe Jeugdontmoetingswerker?
niveau B1-3 - deeltijdse (19/38) contractuele betrekking (m/v)

Je houdt de vinger aan de pols wat betreft de noden en wensen van jongeren en je werkt vindplaatsgericht. Je bent het aanspreekpunt voor jongeren en ontwikkelt mee een vrijetijdsaanbod voor jongeren.

Hier lees je er alles over.


Vacature voor Vakman/-vrouw specialisatie schrijnwerkerij 

Het gemeentebestuur van Wijnegem streeft een kwaliteitsvolle dienstverlening na en is daarom op zoek naar een technische werkkracht om ons team te versterken.

Vakman/-vrouw specialisatie schrijnwerkerij (D1-3)

Een voltijdse contractuele betrekking (m/v)

Hier vind je alle voorwaarden


Op 17/06/2017 & 24/06/2017 komt FOD FinanciŽn naar het Wijnegem Shopping Center. 

Iedereen die hulp nodig heeft bij het invullen van zijn of haar belastingbrief, wordt dan geholpen.
Wil je gebruik maken van deze gratis dienstverlening, breng dan volgende zaken mee:
- elektronische identiteitskaart met pincode
- loonfiches, attesten en het aanslagbiljet van het voorgaande jaar
- bedrag van het kadastraal inkomen
- bewijzen van betalingen die recht op aftrek geven (bv. hypothecaire leningen, levensverzekeringen, giften aan bepaalde instellingen, kosten voor kinderopvang, enz.)
Mensen die gehuwd of wettelijk samenwonen, brengen best ook de elektronische identiteitskaart en de PIN-code van hun partner mee.

Let op! Het aantal plaatsen is beperkt.

Voor andere zitdagen, kijk op https://financien.belgium.be/nl/Actueel/de-aangifte-het-voorstel-van-vereenvoudigde-aangifte-en-hulp-bij-het-invullen.


Openbaar onderzoek voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen stopgezet. 

Op 16 mei 2017 startte het openbaar onderzoek over de ontwerpkaart met ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’. Dit volgde uit de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 om uitvoering te geven aan artikel 90ter van het Bosdecreet. Als lokaal bestuur had u een rol gekregen in het organiseren van dat openbaar onderzoek.

De Vlaamse Regering heeft op 22 mei 2017 beslist de ontwerpkaart terug in te trekken. Dit is gebeurd door het aanpassen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017. Bijgevolg is het openbaar onderzoek zonder voorwerp geworden. Het openbaar onderzoek wordt dan ook stopgezet.

Voor vragen kan u terecht bij de Vlaamse infolijn op telefoonnr 1700.


Start tweede fase Marktplein 

De tweede fase van de werken schiet inmiddels goed op.

Parkeren op het Marktplein is niet meer mogelijk. Ook de woningen zijn niet meer bereikbaar met de wagen. Daarom worden alle bewoners gevraagd om de wagen buiten de werfzone te parkeren.

Om dit parkeerprobleem gedeeltelijk op te lossen, creëerden we een 15-tal extra parkeerplaatsen in de Eikenlaan. Die zijn echter niet beschikbaar op vrijdag tijdens de markt. U kan ook parkeren op de parking achter de kerk. Daar zijn 36 parkeerplaatsen.

De werken duren vermoedelijk tot eind september. Wie vragen heeft over de werken kan terecht in de werfkeet op het Marktplein.

De aannemer doet zijn uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.


Werken Turnhoutsebaan (N12) Schilde: Omleidingen fase 3B - start 8 mei 

Raadpleeg hier de volledige digitale nieuwbrief van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) over de werken aan de Turnhoutsebaan (N12) in Schilde.

"De werken aan de noordzijde van de Turnhoutsebaan tussen de Wisselstraat en het kruispunt Liersebaan/De Rest zijn zo goed als afgerond. De nieuwe voet- en fietspaden zijn aangelegd, de bushalte is er en nieuwe parkeervakken zijn voorzien. Ook voor een gescheiden rioolstelsel is gezorgd. Dit betekent dat we toe zijn aan fase 3B van de werken waarin de zuidzijde van de weg wordt aangepakt. Deze werken starten op maandag 8 mei. Midden juli kan de Turnhoutsebaan vermoedelijk weer opengesteld worden voor alle verkeer ..."


Onderzoek Gemeentemonitor - Vlaamse overheid Vragenlijst ĎWat vind jij van je gemeenteí- binnenkort in je bus? 

Het leven staat nooit stil, ook niet in Wijnegem!
Voor de Vlaamse overheid en je gemeentebestuur is het belangrijk te weten hoe jij over je gemeente en je buurt denkt. Is het prettig wonen in je buurt? Is er genoeg groen in je buurt? Wat vind jij van je woning? Ben jij tevreden over de diensten van de gemeente? Maak jij gebruik van de voorzieningen in je gemeente?
We beschikken over heel wat cijfermateriaal van de gemeenten, maar die vertellen weinig over hoe jij als inwoner zelf een aantal zaken aanvoelt. Daarom organiseert de Studiedienst van de Vlaamse Regering een rondvraag in de Vlaamse gemeenten.

Lees meer


Inschrijven voor 40 nieuwe koopappartementen nog altijd mogelijk 

Aan de Merksemsebaan realiseert De Ideale Woning op dit moment 40 sociale appartementen. Hiervan zijn er 27 appartementen met 3 slaapkamers en 13 met 2 slaapkamers. Het einde van de werken is voorzien in het najaar. Geïnteresseerden kunnen nog altijd inschrijven voor deze koopappartementen.

Kandidaat-kopers moeten aan enkele voorwaarden voldoen. Ze moeten meerderjarig zijn en zelf geen eigendom hebben. Het minimumjaarinkomen ligt op 9.254 euro. Het maximumjaarinkomen bedraagt 36.980 euro voor een alleenstaande, 40.672 euro voor een alleenstaande met een handicap en 55.464 euro voor alle anderen vermeerderd met 3.693 euro per persoon ten laste.

Inwoners van de gemeente Wijnegem krijgen voorrang. De inschrijvingen gebeuren in het kantoor van De Ideale Woning, Diksmuidelaan 276 in Berchem, tel. 03 320 29 70, www.deidealewoning.be


Vanaf 4 maart Turnhoutsepoort afgesloten 

De voorbereidende werken veroorzaken reeds hinder in de omgeving van de werfzone aan de Noordersingel. Vanaf zaterdag 4 maart treedt de verkeerssituatie van fase 1 in werking en wordt er bijkomende hinder verwacht. We raden weggebruikers aan om de omgeving te vermijden met de wagen en indien mogelijk te kiezen voor een alternatief zoals de fiets of het openbaar vervoer. Automobilisten die in de buurt moeten zijn, kunnen zich best goed informeren voor ze op weg gaan en houden best rekening met grote vertragingen.

Lees meer.


Heraanleg Bisschoppenhoflaan in Deurne start op 6 maart  

Op maandag 6 maart 2017 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken aan de Bisschoppenhoflaan (N120) in Deurne. Tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) wordt het wegdek in de richting van Antwerpen volledig vernieuwd. AWV zal de oude betonplaten vervangen door een nieuwe rijweg in asfalt.
Er komt ook een nieuw fietspad in asfalt. Het wordt dus aangenamer rijden en fietsen
langs de Bisschoppenhoflaan. De werken duren tot het einde van dit jaar en zullen tijdelijk hinder veroorzaken.

Lees meer


Wommelgemcentrum onderbroken 

Op maandag 6 maart starten (behoudens onvoorziene omstandigheden) in Wommelgem de wegenwerken in de Torenstraat en een deel van de Wijnegemsteenweg. De rijbaan en de voetpaden worden onder handen genomen. Het einde van de werken is voorzien tegen september 2017. Tijdens deze werken zullen de Torenstraat en de Wijnegemsteenweg opnieuw worden afgesloten voor doorgaand verkeer.

Lees meer.


Webtools Eandis voortaan op ťťn handige pagina 

De bestaande webtools ‘Werken van Eandis’, ‘Stroomonderbrekingen’, ‘Straatlampen’ en ‘Geen stroom’  zijn nu gebundeld in één handige pagina: ‘Hulp bij de hand’.


Eerste revisie Masterplan De Werve Hoef op gemeenteraad 

Op de gemeenteraad van 20 februari werd de eerste revisie van het Masterplan voor De Werve Hoef van de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning toegelicht aan de gemeenteraadsleden. In dit project aan de Merksemsebaan  lees meer


Toch nog even wachten op de omgevingsvergunning 

Ons bestuur besliste noodgedwongen om de omgevingsvergunning niet vanaf 23 februari 2017 maar vanaf 1 juni 2017 te implementeren. Vele gemeenten vragen uitstel omdat de softwareleveranciers niet tijdig klaar zijn.   

Tijdelijk moeten we dus verder de procedures volgen die geldig waren op 22 februari 2017, dus de regels die golden voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

Dit houdt bijvoorbeeld in dat:
◾de aanvraag voor de bouw van een woning zal moeten behandelen volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
◾de aanvraag voor een klasse 2-inrichting zal moeten behandelen volgens het milieuvergunningendecreet (maar de verleende vergunningen moeten dan wel van onbepaalde duur zijn).

Een project voor stedenbouwkundige handelingen van een publiekrechtelijk rechtspersoon moeten naar Vlaanderen doorsturen. Op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening volgt deze aanvraag immers de bijzondere procedure.

Aanvragen met verplichte medewerking van een architect moeten vanaf 23 februari 2017 alleszins digitaal worden ingediend.


Info Wijnegem maart - april 2017 

Hier lees je de nieuwste editie van ons gemeentelijk informatieblad.


Diftar voor GFT+ 

Meer info over diftar voor GFT+ vind je hier.


Warmtefoto van je dak 

De nieuwe thermografische kaart toont hoe goed je dak is geïsoleerd.

De thermografische luchtopnamen werden genomen tijdens de koude winternachten van 16 op 17 februari, van 24 op 25 februari en van 29 februari op 1 maart 2016.

De gegevens werden verwerkt tot een thermografishe kaart. Aan de hand van die kaart krijg je een indicatie van de kwaliteit van de isolatie van je dak.

Klik hier om jouw dak te bekijken.

Voor meer info kan je ook terecht bij de dienst Leefmilieu in het gemeentehuis.


Stedenbouwkundige beleidslijn 

Wil je meer weten over de visie van het gemeentebestuur over bouwen? Dat kom je te weten in de nieuwe stedenbouwkundige beleidslijn die het college begin dit jaar goedkeurde.

Lees meer.


Wachtdienst huisartsen 

Het centraal oproepnummer voor onze regio is:

0900 100 05


Geplande werken aan nutsleidingen 

Het college heeft vergunning verleend voor werken aan de nutsleidingen. De betrokken nutsmaatschappijen zullen de omliggende bewoners tijdig op de hoogte brengen van de exacte uitvoeringsdatum.

In de volgende straten worden werken gepland:

lees meer


Het Wooninfopunt 

Heb je vragen over wonen?
Denk je aan een premie voor de renovatie of aanpassing van je woning? Zoek je een sociale lening of een sociale huurwoning? Wens je informatie over huren of verhuren? Twijfel je of je woning voldoet aan de kwaliteitsnormen?

Het maakt niet uit of je huurder of eigenaar bent of gewoon op zoek bent naar informatie rond wonen. Het nieuwe Wooninfopunt in Wijnegem is een balie waar iedereen gratis advies kan vragen op maat van zijn situatie.

Elke woensdagvoormiddag kan je met al je vragen terecht bij het Wooninfopunt in het gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening.

lees meer


Nieuw gemeentelijk politiereglement 

Sinds 1 september 2015 is het nieuwe gemeentelijk politiereglement in voege. Dit reglement beschrijft de basisafspraken die we met z’n allen maken om een aangename leefomgeving voor iedereen te verzekeren.

lees meer


Brug en sluizencomplex 


Brandweer - animatiefilmpjes 

De brandweer lanceerde 14 nieuwe animatiefilmpjes op het Youtube-kanaal van Hulpverleningszone Antwerpen 1 (brandweer Antwerpen).

Op deze manier wil de brandweer de mensen op een toegankelijke wijze informeren over verschillende aspecten van brandveilig leven en/of beter informeren over een aantal zaken die opgelegd worden bij wettelijke preventie.


Deze week in uw gemeente!

21 SEP

De Vrijetijdsgids kan je hier bekijken. Door het document bladeren doe je op één van volgende manieren:

Je kan vooraan in deze brochure op pagina 1 de inhoudsopgave bekijken. Klik op één van de items en je komt automatisch terecht op het item ...

 

 Vul hieronder uw zoekterm in:

  zoeken

 

 

Weersverwachting
Wijnegem
Meer weer in Wijnegem