• OVER WIJNEGEM

Wegwijs in energieschaarste 

Iedereen stelt zich vragen bij de zekerheid van energiebevoorrading in een periode van strenge winterkou. Allerlei berichten over mogelijke black-outs of gedwongen afschakelingen hebben die zorg aangewakkerd. Deze brochure geeft u graag de krijtlijnen mee en biedt een wegwijs naar relevante informatie.

PWA biedt hulp bij het poetsen van grafzerken 

Hebt u geen tijd, is het fysiek onmogelijk of bent u niet voldoende mobiel om eigenhandig een graf op het kerkhof te poetsen? Dan biedt het PWA (Plaatselijk Werk gelegenheids Agentschap) een oplossing.

Lees meer

Wij Wijnegem! 

Na de oproep van onze burgemeester maakte verschillende buurten en verenigingen een eigen digitaal verhaal. 

Bekijk hier de filmpjes!

De Vlaamse renovatiepremie wijzigt 

De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering.

Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen: u krijgt dezelfde premie, enkel later. Lees meer

Afrit Wommelgem E313 richting Antwerpen afgesloten gedurende 2 weken  

Vanaf maandag 6 oktober 2014, gedurende wellicht een tweetal weken, wordt de afrit Wommelgem (complex 18) van de E313 richting Antwerpen afgesloten. Die afsluiting is nodig om de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid op de snelweg en op het rondpunt van Wommelgem te garanderen. Door nutswerken op de naburige Autolei (R11) ontstaan daar nu gemakkelijk files. De nutswerken zijn een voorloper van de grondige herinrichting van het kruispunt van de Autolei en de Draaiboomstraat in Wommelgem vanaf het voorjaar van 2015.

Lees meer

Start werken vergroening pleintje Tuinwijk

In het kader van het PDPO-project (subsidieproject voor plattelandsontwikkeling) werd een tijd geleden de zoektocht van het gemeentebestuur en het Regionaal Landschap de Voorkempen naar een Wijnegems ‘buitengewoon plekje’ gestart. Dit moest een plaats zijn die nu niet echt groen is ingekleed, en waar het aanbrengen van groene aspecten de leefbaarheid zou verhogen. Er werd gekozen voor het pleintje van de Tuinwijk.

De plannen werden met de buurt besproken en aangepast en het gemeentebestuur zal op 02.10.2014 starten met de werken om het pleintje groener in te kleden, met extra speelgelegenheid voor kinderen.

Er wordt getracht ervoor te zorgen dat volgende lente en zomer door de kinderen gespeeld kan worden. We zullen er tevens sterk op toezien dat de werken een minimale hinder veroorzaken voor de buurtbewoners.  

Alles okť op de wc? 

Om iedereen bewust te maken van dikkedarmkanker, zette Wijnegem samen met de gemeenten Schilde, Zoersel, Brecht en Malle de sensibiliseringscampagne "Alles oké op de wc?"op poten.
Aan de campagne is een selfiewedstrijd verbonden. Wie meedoet, maakt kans op mooie prijzen.

Lees meer

Partneroproep herbestemming Jan Vlemincktoren 

Herbestemming van de Jan Vemincktoren in het Wijnegemhof

Het gemeentebestuur van Wijnegem en vzw Kempens Landschap zijn op zoek naar een partner met een innovatief en duurzaam idee om een nieuwe bestemming te geven aan de Jan Vlemincktoren.

Lees meer


Elektriciteitsschaarste - afschakelplan 

De voorbije weken was er grote mediabelangstelling voor mogelijke stroomonderbrekingen tijdens de winterperiode en welke gevolgen die zouden hebben voor de gemeenten. Recent verspreidde Eandis via haar website een lijst met gemeenten en straten die in het afschakelplan vallen. In Wijnegem vallen de straten hoofdzakelijk in schijf 4. In principe wordt gestart met de afschakeling van schijf 6, vervolgens schijf 5 enz. In geval van schaarste worden schijven beurtelings geschakeld zodat niet altijd dezelfde verbruikers zonder stroom vallen. Een afschakeling duurt maximaal 2 tot 3 uur. 

Meer info op http://www.eandis.be/eandis/energieschaarste.htm Hier vindt u ook enkele veel gestelde vragen van particulieren en ondernemingen. 


Brug Houtlaan terug toegankelijk 

Vanaf zaterdag 30 augustus is er terug autoverkeer mogelijk over de brug van de Houtlaan. Er zal één rijstrook per rijrichting toegankelijk zijn.   

Ook de Albertkanaalbaan wordt in één richting opengesteld. De andere rijrichting zal nog via de huidige bypass verlopen.


Krijgsbaan - Herinrichting kruispunt Autolei en Draaiboomstraat 

Vanaf september voorbereidende nutswerken
In 2015 doet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid een grondige herinrichting van het kruispunt van de Autolei (R11) en de Draaiboomstraat in Wommelgem. De werken zullen wellicht een halfjaar duren. Vanaf 8 september 2014 voeren de nutsmaatschappijen onder leiding van Eandis al voorbereidende nutswerken uit in de toekomstige werfzone, met soms lokale hinder op de R11 tot gevolg.

Lees meer


Nieuwsflash wegenwerken 

Werken aan de brug van de Houtlaan.

Lees meer


Info Wijnegem 

Info Wijnegem is het informatieblad van onze gemeente en verschijnt tweemaandelijks, in de onpare maanden. Het wordt gratis bezorgd aan alle inwoners via huis-aan-huisbedeling.

Info Wijnegem bevat gemeentelijke info. Er is geen ruimte voor commerciële berichten. Verenigingen komen enkel aan bod wanneer het evenement in samenwerking met een gemeentelijke dienst wordt georganiseerd. De communicatie gebeurt dan ook in samenspraak met de betrokken dienst. In beperkte mate publiceren we wel oproepen voor vrijwilligers in de sociale sector.

Wie vragen, opmerkingen of suggesties heeft over Info Wijnegem, neemt contact op met de communicatieambtenaar, Ann Dieltiens.

Wijnegem Autoluw - Avontuurlijke stratenloop 

Doe op autoluwe zondag 21 september mee aan deze unieke avontuurlijke stratenloop in Wijnegem door haar toplocaties.

Lees meer

 Vul hieronder uw zoekterm in:

  zoeken

 

 

Weersverwachting
Wijnegem
Meer weer in Wijnegem